<<  >>

New Event Anima Ardens

cie Thor Brusselwoensdag 20 februari 201920:00

Info:

In een permanente naaktheid die de diversiteit van hun lichaamsbouw en hun afkomst accentueert, werpen elf mannen, elf dansers zich met overtuiging in deze « Anima Ardens » (of bran-dende ziel).
Tegen een achtergrond gevormd door de organische soundscapes van Francisco Lopez en de witte grond van de studio van de Compagnie Thor, gebruiken deze naakte mannen hun li-chaam, hun adem en hun stem.
Hun dans zwelt aan tot aan de grenzen van de trance en de transformatie van hun lichaam. Ze streven naar het bereiken van een intens collectief emotioneel klimaat, een poëtische razernij die een vrije ruimte voortbrengt: een ruimte waarin de toeschouwer zelf vrijer ademt en loslaat om zich te bevrijden van de druk van het heden.

Deze mannen en dansers werden door Thierry Smits bewust gekozen, niet voor hun technische virtuositeit, maar omdat elk van hen intense interesse toont voor de studie van de beweging, de kern van deze creatie. Ze zijn afkomstig van België, Duitsland, Polen, Italië, Portugal, Brazilië, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Samen vormen ze een soort van vluchtige stam waarbinnen elke danser individueel handelt en tegelijkertijd aandachtig is voor en verbonden met de anderen. Deze ontmoeting op scène van aparte individuen die tegelijkertijd behoren tot een homogene groep, brengt beweging, soepel-heid en evenwicht voort, een dans die collectief wordt uitgevoerd en waarvan de choreografi-sche rituelen geïnspireerd zijn op de theatrale aspecten van sjamanistische en possessieve tran-ce, die ons boven onszelf laten uitstijgen en contact maken met de bron van onze emoties.


Tickets: www.thor.be


- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -

<<  >>
Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter