<<  >>

New Event De Driestuiversopera

Bourla Antwerpenzondag 8 oktober 201720:00

Info:

“EERST HET VRETEN, DAN DE MORAAL”

In de beroemde De Driestuiversopera van Bertolt Brecht en Kurt Weill staat de hele wereld op zijn kop. Bedelaarskoning Peachum ontdekt dat zijn dochter in het geheim getrouwd is met superboef Mackie Messer en beslist een klopjacht te houden op de man die zijn dochter wil schaken.

De Driestuiversopera vertelt het verhaal van bedelaars, schurken, bandieten, verdwaalden, schelmen, hoeren en voddenbalen. Onder leiding van Reinhilde Decleir brengen Tutti Fratelli en Antwerp Symphony Orchestra dit universele verhaal. Een puur menselijke voorstelling waarin spel en zang triomferen over kapitalisme en onmenselijkheid. De Driestuiversopera is een feestelijke herneming ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Tutti Fratelli en de opening van de Koningin Elisabethzaal, het nieuwe huis van Antwerp Symphony Orchestra.


Tickets: www.toneelhuis.be


- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -

<<  >>
Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news