<<  >>

New Event Grensgeval

Bourla Antwerpendonderdag 4 mei 201720:00

Info:

Nobelprijswinnares Elfriede Jelinek schreef in 2013 Die Schutzbefohlenen als reactie op het steeds schrijnender wordende vluchtelingenprobleem in Europa. Twee jaar voordat de vluchtelingencrisis in alle hevigheid uitbrak, schreef zij dit stuk dat ze op haar persoonlijke website met commentaarteksten blijft aanvullen en actualiseren. Voor Jelinek is de vluchteling bij uitstek de figuur om de situatie van het hedendaagse Europa door te lichten en de discussie te voeren over normen en waarden, de plek van religie, de verantwoordelijkheid van de politiek.

Met Die Schutzbefohlenen verwijst Jelinek naar De Smekelingen, het klassieke stuk van Aeschylus. In haar versie geeft Jelinek de asielzoekers een stem en legt zij met haar scherpe pen genadeloos het cynisme en latente racisme in de Europese politiek bloot. Haar tekst is meer dan profetisch te noemen: alle beelden die intussen op ons netvlies gebrand staan, van aangespoelde kinderlijkjes tot lugubere koelwagens brengt zij – jaren voor de feiten – haarscherp tot leven. 

Het hoofdpersonage van de stukken van Jelinek lijkt de taal zelf te zijn. Wat zij schrijft, zijn letterlijk ‘lappen tekst’ die nadien aan acteurs worden toegewezen. Personages in de eigenlijke zin zijn er niet. Jelinek is minder geïnteresseerd in de klassieke dialoog dan wel in koorteksten en bodeberichten die ze in de Griekse tragedie terugvindt. In het grootste deel van de tekst zijn de vluchtelingen aan het woord, maar dat perspectief verschuift soms ook naar dat van de bange blanke Europeaan. In de vaak agressieve taal komt het onbewuste van de samenleving naar boven. Het is alsof Jelinek in haar stukken de kapitalistische samenleving op de therapiesofa legt en gewoon laat spreken. In die woordenstroom herkennen we zowel verwijzingen naar de grote teksten uit de wereldliteratuur als populistische clichés en vooroordelen.

Guy Cassiers gaat aan de slag met Jelineks aanklacht, als onderdeel van een tweeluik over de migratieproblematiek. Tegenover de agressie en de verbale woede vanGrensgeval plaatst hij in seizoen 2017-2018 het poëtisch-ingetogen en aangrijpende Het kleine meisje van meneer Linh, naar de gelijknamige roman van Philippe Claudel.

Guy Cassiers maakt de voorstelling met vier acteurs en met studenten dans van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.


Tickets: www.toneelhuis.be


- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -

<<  >>
Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news