PDF-versie voor persoonlijk gebruik

Ook in 2021 bleef Live Nation Festivals winst maken terwijl de rest de verliezen trachtte te beperken

woensdag 27 juli 2022


Ook

De coronapandemie had ook vorig jaar, in 2021, een effect op de balansen van verschillende grote spelers binnen de concert- en festivalsector. Hoewel er al wat meer kon dan in 2020 konden de meeste festivals nog geen editie organiseren als voor de coronapandemie, zoals we ze opnieuw tijdens de festivalzomer van 2022 mochten meemaken.

Een overzicht.

Live Nation Festivals: 170.322 euro winst

Live Nation Festivals nv (organisator van o.a. Rock Werchter, Werchter Boutique en TW Classic) boekte in 2021 dankzij Werchter Parklife een winst van 170.322 euro tegenover 124.308 euro in 2020 dankzij de zomerbar. In het normale jaar 2019 bedroeg die nog 6.595.413 euro. Dat maakt dat de organisatie met een over te dragen winst van 116.002.327 euro kerngezond is. In het verslag van de Raad van Bestuur van 9 mei 2022 staat echter onder punt 9: ‘Het uitbreken van de Covid-19 crisis zal aanzienlijke gevolgen hebben op de omzet & resultaten van volgend jaar. Alle maatregelen (Tijdelijke & Technische Werkloosheid, Costfreezing, Capex & Hire stop) zullen overwogen worden die de impact kunnen minimaliseren. Zowel de huidige liquiditeit als de gezonde financiële situatie van de groep zullen ons de mogelijkheid bieden de crisis te doorstaan.’

Dat laatste lijkt ons gezien het feit dat de festivals in Werchter hebben kunnen plaatsvinden dit jaar wat voorbarig. Al is het wel zo dat Live Nation Festivals twee events geschrapt zag deze zomer wegens tegenvallende ticketverkoop. Zo ging de show van Alex Agnew op 18 juni 2022 niet door en moest niet veel later ook Rock Werchter Encore op 26 juni 2022 van de festivalaffiche verdwijnen. De line up ging op in TW Classic XL op 25 juni 2022. Corona heeft daar weliswaar niets mee te maken, wel het consumentenvertrouwen, het personeelstekort in de livesector en de door de inflatie gestegen productiekosten.

Live Nation bv: 3.768.509 euro verlies

Live Nation bv maakte in 2021 3.768.509 euro verlies. Het jaar ervoor was dat 3.823.023 euro. De over te dragen winst daalde daarbij naar 27.310.402 euro. De bv beschikt over 6.903.360 euro aan beschikbare reserves die onaangeroerd blijven. ‘Uit de jaarrekening blijkt dat de vennootschap het tweede boekjaar op rij met een verlies heeft afgesloten. Rekening houdend met de inbreng en de overgedragen winst van 27.310.402,03 EUR heeft de onderneming geen structureel probleem. De bestuurders bekijken de financiering van het bedrijf samen met de aandeelhouders. Dit verantwoordt de toepassing van waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit, verwijzend naar artikel 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.’ […] ‘Onder significante risico’s en onzekerheid melden we dat het succes van het bedrijf sterk afhangt van de resultaten van de dochterondernemingen. Daarin speelt het aanbod aan internationale artiesten die tijdens het kalenderjaar al dan niet op tournee zijn in West-Europa een voorname rol in de resultaten daar ze een belangrijke impact hebben op het concertaanbod en de daaruit voortvloeiende ticketverkoop.’ Live Nation bv. meldt corona niet meer als een risico.

Antwerps Sportpaleis nv: 1.495.331 euro verlies

De  nv Antwerps Sportpaleis incasseerde vorig jaar een verlies van 1.495.331 euro tegenover 7.281.582 euro in 2020 en onttrok dit bedrag uit het eigen vermogen. Met 15.657.337,41 euro aan overgebleven reserves kan de nv er weliswaar nog even tegen. Dat de nv beter presteerde in 2021 dan in 2020 ligt aan twee zaken: in vergelijking met 2020 is de omzet gestegen met 3.737.129,41 euro. De bedrijfskosten zijn met 1.167.137,63 euro gedaald waardoor het bedrijfsresultaat van -8.643.723,22 euro naar -1.851.427,17 euro steeg.

‘Zoals blijkt uit de afsluiting van het boekjaar eindigend per 31/12/2021 werd de vennootschap nadelig getroffen door de gevolgen van de uitbraak van het Covid-19 virus, en de maatregelen die naar aanleiding daarvan werden opgelegd. Verwacht wordt dat deze negatieve trend zich ook na de afsluiting van het boekjaar zal verderzetten, aangezien langer durende maatregelen. De vennootschap heeft gebruik gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid ihkv Covid-19 en is blijven focussen op kostenbesparingen. De vennootschap heeft daarnaast compensatiepremies mogen ontvangen. De vennootschap heeft geen enkele externe financiering moeten aanspreken om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en dit zal op korte termijn zeker ook niet aan de orde zijn. Na een periode van bijna 2 jaar met grote en kleine beperkingen werden in maart 2022 de evenementen terug opgestart. Het bestuursorgaan zal de financiële toestand van de vennootschap nauwgezet opvolgen en indien zij het noodzakelijk acht voorstellen doen aangaande mogelijke herstelmaatregelen.’

Studio 100: 3.320.093 euro verlies

Studio 100 zag haar verlies van 11.755.730 euro in 2020 dalen tot 3.320.093 euro in 2021. De schulden op hoogstens één jaar zo vertellen de jaarresultaten ons ook zijn gestegen van 14.594.281 euro naar 24.073.307 euro.

‘Het overgedragen verlies (van 12.846.212 euro n.v.d.r.) is ontstaan naar aanleiding van de covid19-pandemie en de verliezen die hierdoor in het boekjaar 2020 en 2021 werden opgelopen. Echter gelet op de gunstige ontwikkeling van de covid19-pandemie verwacht de vennootschap een verdere opleving van haar activiteiten die gunstig zal reflecteren op de financiële toestand van de vennootschap. Daarnaast heeft de vennootschap haar bancaire schulden geherfinancierd in december 2021 en heeft zij hierdoor voldoende liquiditeiten om haar ambitieus business plan de komende jaren te verwezenlijken.’ lezen we. Onder de belangrijkste risico’s en onzekerheden stellen we het volgende vast: ‘De risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd zijn voornamelijk de afhankelijkheid van de bekendheid van de gecreëerde figuren. Om deze risico’s en onzekerheden te minimaliseren wordt het beleid afgestemd op verbreding van activiteiten en het bij creëren van nieuwe figuren.’

Van Tomorrowland (WEAREONE.world bvba) en Pukkelpop (The Factory bv) vonden we nog geen cijfers van 2021 die bij de Nationale Bank van België neergelegd zijn.

< Bert Hertogs >


Do you like our reviews and pictures?
Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.
You make an independent website like ours possible. Thanks!Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter