>>

New Event Noetic

tbcdonderdag 1 juni 201720:00

Info:

Onze dansprogrammering kan niet volledig zijn zonder een project van Sidi Larbi Cherkaoui. Al van bij het begin van het mandaat van Peter de Caluwe maakt de Belgische danser en choreograaf deel uit van de artistieke familie van de Munt. Onder voorbehoud presenteren we volgend seizoen zijn Noetic, een productie die hij voor GöteborgsOperans Danskompani realiseerde, in combinatie met een nieuw project voor zijn gezelschap Eastman. Noeticverkent in een spel van mechanische en geautomatiseerde bewegingen het menselijke instinct dat elk detail van ons bestaan wil structureren, en dat tegelijk verlangt naar de vrijheid voorbij de regels. Meer details over het definitieve project, de locatie en de data zullen we in een later stadium meedelen.


Tickets: www.demunt.be


- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -

>>
Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news