>>

New Event Het kleine meisje van meneer Linh

Bourla Antwerpendonderdag 28 september 201720:00

Info:

Meneer Linh ontvlucht zijn door oorlog vernielde land, op zoek naar een betere toekomst voor zijn kleindochter. Hij voelt zich niet thuis in het vreemde land, tot hij op een dag meneer Bark ontmoet. Meneer Bark praat vooral over zijn vrouw die kort voordien is overleden. Meneer Linh verstaat hem niet maar hij luistert, met zijn kleine meisje op schoot. Ze blijven elkaar dagelijks op hetzelfde bankje in het park ontmoeten. Tot op een dag alles verandert…

Het kleine meisje van meneer Linh is een aangrijpende vertelling, gebaseerd op een novelle van Philippe Claudel, over een man die zijn land moet ontvluchten met het weinige dat hem nog rest. Guy Cassiers zet hiervoor twee topacteurs in: Dirk Roofthooft en Gène Bervoets. Met hun zin voor finesse en detail geven ze gestalte aan de vreemdheid van een nieuwe wereld en de vertrouwdheid die desondanks groeit tussen twee mensen, elk met hun eigen kwetsuren.

Waar het eerder gemaakte Grensgeval de westerling opvoerde die geen antwoord vindt op de nieuwe Europeaan, spreekt Het kleine meisje van meneer Linh vanuit de zintuiglijke ervaring van de vluchteling zelf die (te) weinig sleutels aangereikt krijgt om de nieuwe wereld te vatten.

Van de voorstelling worden verschillende taalversies gemaakt: in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en/of Spaans. De tegenspeler van Dirk Roofthooft wordt per taalversie een andere lokale topacteur. In de Franse versie - La petite fille de monsieur Linh - speelt de gevierde Franse film- en theateracteur Je?ro?me Kircher.


Tickets: www.toneelhuis.be


- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -

>>
Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news