<<  >>

New Event Creatie 2017

Bourla Antwerpenvrijdag 26 mei 201720:00

Info:

Een intrigerende, haast oneindige estafette van beweging, beeld, film, sound en tekst, live uitgevoerd. Performers verliezen zichzelf in een bekentenis, bezinning, aanklacht of verzuchting en spreken de toeschouwer rechtstreeks aan. Een voorstelling die mens en maatschappij ter discussie stelt en stilstaat bij keuzes die nooit werden gemaakt, kansen die nooit zijn gegrepen, fouten die verteren, verlangens die nog moeten worden ingelost.

In haar nieuwe creatie werkt Ann Van den Broek (WArd/waRD) met een zeer diverse groep performers. Samen met hen tast ze de grenzen tussen dans en theater, concert en voorstelling af. In een sound-, beeld- en lichtinstallatie lossen de performers elkaar af, elk met een eigen solo. Een krachtige totaalervaring voor uitvoerders en toeschouwers.


Tickets: www.toneelhuis.be


- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -

<<  >>
Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news