>>

New Event The Time Of Our Singing

De Munt Brusselzondag 20 september 202015:00

Info:

De Munt opent zijn seizoen 2020-21 met de wereldpremière van een nieuwe opera. Een opdracht toegewezen aan de Belgische componist Kris Defoort, gedirigeerd door Kwamé Ryan en geregisseerd door Ted Huffman. Het libretto van dramaturg Peter van Kraaij is een Engelstalige bewerking van Richard Powers’ bestseller The Time of Our Singing.

WERK

De oorspronkelijke roman uit 2003 volgt gedurende enkele decennia de familie Strom in de zoektocht naar hun identiteit. De ouders, David en Delia, ontmoetten elkaar in 1939 tijdens het historische concert van de Afrikaans-Amerikaanse contra-alt Marian Anderson voor het Lincoln Memorial. David is een geïmmigreerde joodse fysicus uit Duitsland, Delia een jonge, in Philadelphia geboren Afro-Amerikaanse met een schitterende stem. Ze ontdekken een gedeelde passie voor muziek, worden verliefd en stichten een gezin, ondanks de racistische vooroordelen die in de maatschappij heersen. Het koppel krijgt drie kinderen: Jonah, Joey en Ruth. De eerste wordt een bijzonder getalenteerde tenor die zich op de piano laat begeleiden door zijn broer, terwijl Ruth zich aansluit bij een groep activisten die tegen rassensegregatie strijdt. Uit elkaar gegroeid door de socio-politieke gebeurtenissen van hun tijd, worden de drie kinderen herenigd in de school waar Joey muziekles geeft, dankzij een gezamenlijk muzikaal improvisatiespel dat klassiek en jazz vermengt. Aan de hand van de ontroerende lotgevallen van deze gemengde familie vertelt Richard Powers met episch gevoel het verhaal van het 20ste-eeuwse Amerika. Zijn roman wordt geritmeerd door de muziek die de personages beluisteren en uitvoeren. Het boek ontving talloze prestigieuze prijzen en onderscheidingen en de carrière van de auteur werd onlangs nog bekroond met de Pulitzerprijs. Al sinds zijn eerste lectuur van The Time of Our Singing wist Kris Defoort dat hij ermee de eerste aanzet voor een nieuwe opera in handen had. Naast de emotionele kracht van het verhaal en zijn historische verankering, leek de voortdurende aanwezigheid van muziek binnen het verhaal het ideale materiaal te vormen voor een operabewerking. De Belgische componist stelde het project voor aan Peter de Caluwe, die hem om een nieuwe opera voor de Munt had gevraagd. Peter van Kraaij kreeg de opdracht om het libretto te schrijven, in nauwe samenwerking met Kris Defoort. Een minutieus werk dat nagenoeg tien jaar vergde. Kris Defoort schreef de opera voor een relatief klein orkest (een twintigtal muzikanten) waarin naast klassieke instrumentisten ook jazzmusici zitten om de geïmproviseerde partijen spelen. De muzikale taal van de componist vertoont een gelijkaardige hybriditeit en bevat hedendaagse accenten, bewust melodieuze passages en jazz. Naast de zeven solisten die de rollen van de leden van de familie Strom zullen zingen, zijn er nog enkele nevenpersonages en een koor van ongeveer honderd kinderen, hoofdzakelijk amateurs. Dit koor duikt aan het einde van de opera op, niet alleen om Joey’s klas te vertegenwoordigen, maar vooral om de mogelijkheid van een toekomst zonder socio-culturele barrières te belichamen. In zijn regie stelt Ted Huffman een sober en modulair universum voor. Zo kan hij zich concentreren op de acteursregie, de gloed van de lichamen en het gewicht van de emoties. Hij wil een gezin beschrijven dat verscheurd wordt door het geweld van de wereld waarin ze zijn opgegroeid. De intieme ruimte van de kindertijd barst open en wordt overweldigd door de geschiedenis en door een maatschappij met te veel tegenstrijdigheden. In een decor dat voortdurend muteert, beleven we tegelijkertijd onze collectieve geschiedenis en de individuele lotsbestemming van de personages in een verhaal waarin droom en herinnering zich met elkaar vermengen.


Tickets: www.demunt.be


- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -

>>
Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter