PDF-versie voor persoonlijk gebruik

Musicnews.be lanceert fish als eerste muzikaal project en zoekt nog talent. | Musicnews launches its first musical project fish and is looking for new talent.

vrijdag 01 april 2011


Musicnews.be

Belgium - April 1, 2011 - Musicnews.be lanceert vandaag zijn allereerste muzikale project fish. fish staat voor fucking irresistible singing hotties en brengt vette dancebeats.

Titel van het “highly anticipated” debuutalbum wordt “sticks” dat dit najaar uitkomt. Fons Avalon zette de puntjes op de i voor het artwork. “For this artwork I asked myself the question how a gold fish would look like in a discothèque.” zo verklaart Avalon.  De eerste single wordt nog voor de zomer verwacht.

Tekst en muziek zijn zo goed als af. Tijd om vandaag exclusief op zoek te gaan naar de juiste vissen om gestalte te geven aan fish.

In navolging op een bekend Amerikaans showbizzblogger die de stap reeds eerder zette, laat musicnews.be op deze eerste april verstaan dat de grootste muzieksite van het land op zoek is naar nieuw zangtalent om een band op te richten.

Profiel:
de kandidaat of kandidate (18+) dient zich te kunnen vinden in het letterwoord fish en zijn waarden

Fucking: de kandidaat/kandidate heeft een hoog libido, en wekt het libido van kijker en luisteraar moeiteloos op.
Irresistible: de kandidaat/kandidate wekt bij veel mensen de natuurlijke drang om besprongen te worden op door zijn/haar looks en/of uitstraling, wat tijdens optredens het plaatsen van barriers op 5 meter van het podium en een twintigtal securitymensen tussen podium en publiek noodzakelijk en verdedigbaar maakt.
Singing: niet te verwarren met “swinging” is de kandidaat/kandidate in staat om noten op zijn/haar zang te hebben
Hotties: de kandidaat/kandidate is een natuurlijke schoonheid

Daarnaast:
- voelt u zich als een vis in het water in een opnamestudio en op het podium.
- vist u nooit in troebel water
- wenst u boter bij de vis
- bent u een geduldig persoon ook als de vis bij de kop begint te stinken

Deelnamevoorwaarden:

- voor de opname van een eerste videoclip is een zwembrevet van minstens 50 meter schoolslag vereist. U dient bij uw cv en motivatie een kopie hiervan te bezorgen.

- U toont uw zangtalent op een Youtubefilmpje van +/- 1 minuut  in een eigen geschreven nummer of zelf gekozen cover die niet auteursrechtelijk beschermd is (traditionals dragen de voorkeur dus).” U labelt het filmpje met “fish”, “musicnews.be” en de datum van vandaag.

U ziet geen graten in de voorwaarden? Gooi dan uw visje uit en stuur dit alles (korte motivatie, kopie zwembrevet en link naar het Youtubefilmpje) op naar fishtheband@hotmail.be . Ten laatste op 1 april 2011 om 23:59:59 moet alles in onze mailbox beland zijn.

Veel succes!
Musicnews.be
-----------------------------------------

Musicnews launches its first musical project fish and is looking for new talent.

Belgium - April 1, 2011 Musicnews.be launches its first musical project fish today. fish stands for fucking irresistible singing hotties and brings fat dancebeats.

Following a famous American showbiz blogger who already took the step, musicnews.be, the largest music site of the country, is looking for new singing talent for a band on this 1st of April.

Title of the “highly anticipated“ debut album will be “sticks“ planned for release this fall. Fons Avalon has put the finishing touch to the artwork. “For this artwork I asked myself the question how a gold fish would look like in a discothèque.” explains Avalon. The first single of the band will be an upbeat song and will be released this summer.

Lyrics and music are almost finished. Time today to look for the right fish to give shape to fish.

Profile:
candidate (M/F, 18+) should agree with the values of fish:

Fucking: the candidate (M/F)  has a high libido, and arouses the libido of viewer and listener effortlessly.
Irresistible: the candidate (M/F) arouses many people‘s natural urge to be pounced because of his / her looks and / or charisma, which makes placing barriers 5 meters in front of the stage and twenty security people between stage and audience necessary during performances.
Singing: Not to be confused with “swinging“, the candidate (M/F) has many notes on his / her singing.
Hotties: the candidate (M/F) is a natural beauty

In addition:
- You feel like a fish in the water in a recording studio and on stage.
- You‘ll never fish in troubled waters
- You wish butter with your fish
- You are a patient person also when the fish begins to stink at the head

Entry Conditions:
- To record a first video clip, a swimming certificate for at least 50 meters breast stroke is required. You have to attach a copy of the certificate to your CV and mail it to us.

- You show your singing talent on a +/- 1 minute Youtube Video by a self written song or a chosen part of a cover of a traditional song (no copyrighted music can be used). You label the film with “fish“, “musicnews.be“ and today‘s date.

You don’t see any problem with the conditions? Throw your fish and send it (short motivation, swimming certificate and copy link to the Youtube Video) to fishtheband@hotmail.be. On April 1, 2011 at 11:59:59 p.m everything has to be in our mailbox.

Good luck!

Musicnews.be


Do you like our reviews and pictures?
Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.
You make an independent website like ours possible. Thanks!Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter